Kontroly nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení patří, stejně jako protipožární ucpávky, podle § 1 odst.d) a § 2, odst.4, písm. d) vyhlášky č. 246/2001 Sb, mezi požárně bezpečnostní zařízení, vztahuje se na ně proto povinnost pravidelného prokazování funkceschopnosti ve smyslu § 6 a §7 této vyhlášky.

  • provedeme protokolární kontrolu nouzového osvětlení
  • výměníme baterie a opravíme svítidla
  • zpracujeme a povedeme databázi
  • budeme za Vás sledovat termíny dalších kontrol

a z návštěvy orgánů Státního požárního dozoru se stane příjemné posezení.