Protipožární systémy

Jsme držitelem osvědčení k montáži a periodické kontrole systémů INTUMEX® a HILTI®

 

Kromě montáží provádíme také:

  • kontroly protipožárních ucpávek v prostupech požárně dělicími konstrukcemi dle SMĚRNICE
  • zpracování a vedení databáze a fotodokumentace všech prostupů
  • sledování termínů dalších kontrol

Vzhledem k tomu, že protipožární ucpávky patří podle § 1 odst.d) a § 2, odst.4, písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb, mezi požárně bezpečnostní zařízení, vztahuje se na ně povinnost pravidelného prokazování funkceschopnosti.

Protokolární kontroly protipožárních ucpávek se, dle § 7 odst. 8 vyhlášky o požární prevenci, provádí jednou ročně.

Nenechte se zaskočit kontrolory Státního požární dozoru!